Naslovnica → Novosti

Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

17 01. 2019.

Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine

17 01. 2019.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine

Odluka o sazivanju Glavne skupštine

11 01. 2019.

Izvješća o poslovanju za 2018.

31.10.2018 13:42 Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina. PDF 31.10.2018 13:37 Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina. XLS 31.07.2018 11:49 Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018. godina. PDF 31.07.2018 11:49 Drugi […]

12 12. 2018.

Imenovanje uprave društva

Imenovanje Uprave Društva

1 09. 2018.

Obavijest o održanoj Skupštini i Odluke

Obavijest o održanoj Skupštini i Odluke

27 07. 2018.

Dopunu dnevnog reda za Redovitu glavnu skupštinu društva Zvečevo d.d.

Dopuna Dnevnog reda – GS 2018

11 07. 2018.

Odluka NN

Odluka NN  

11 07. 2018.

Izvješće NO i prijedlozi odluka za skupštinu 30.08.2018

Izvješće NO i prijedlozi odluka za skupštinu 30.08.2018

15 06. 2018.

Obavijest o podnosenju prijedloga za otvaranje predstecajne nagodbe

Obavijest o podnosenju prijedloga za otvaranje predstecajne nagodbe 2831_001

11 01. 2018.

Izvješća o poslovanju za 2017.

31.07.2018 11:47 Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina. PDF 31.07.2018 11:44 Godišnji izvještaj 1Y., revidirano, nekonsolidirano, 2017. godina. XLS 31.07.2018 11:34 Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017. godina. PDF 31.07.2018 11:33 Četvrti […]