Dana 28. kolovoza 2015.godine u 11:00 sati u prostorijama Društva u Požegi održana je Glavna skupština na kojoj su donesene Odluke prema Prijedlogu odluka objavljenom (uz poziv za Glavnu skupštinu) u Narodnim novinama broj 78/15, Internet stranicama Zagrebačke burze d.d., Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga-SRPI i HINA-e.

Sadržaj donesenih Odluka objavljen je na web stranici Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – SRPI.