Snažni potezi Uprave jasno pokazuju razumijevanje afiniteta tržišta budućnosti.
Želimo da se naša tradicija i znanje o proizvodnji čokolade, te tehnološke mogućnosti koje idu u korak sa svjetskim standardima, stapaju u novim okusima, novog ruha, čokolada Zvečevo.

Predsjednik Uprave

Zdravko-Alvir

Ivica Božan, mag.oec. rođen je 11. prosinca 1971. u Splitu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1996. godine.
Poslovnu karijeru započeo je u Splitskoj banci na poziciji direktora brokerskih i burzovnih poslova. Od 2000. godine, ulaskom UniCredita u vlasničku strukturu banke, postaje direktor Strateškog planiranja i kontrolinga Banke. U lipnju 2003, nakon preuzimanja Splitske banke od strane Bank Austria Creditanstalt, preuzima poslove direktora upravljanja imovinom, financijskih institucija i emisije vrijednosnica. Na tim poslovima ostaje do siječnja 2005. kada prelazi raditi u Beč u centralu Bank Austria Creditanstalt i to kao manager na poslovima sindiciranih kredita. U lipnju 2006. prelazi u riznicu banke na poziciju podpredsjednika za emisiju obveznica u sektoru Investicijskog bankarstva UniCredit Grupe. U kolovozu 2008. prelazi u Dexia Kommunalkredit banku gdje preuzima funkciju Country Managera za Poljsku. Nakon nepune godine dana vraća se iz Varšave u Beč, te postaje prokurist i stariji podpredsjednik – direktor Sektora Financijskih institucija, sindiciranih kredita i međunarodnog deska u Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien. Na toj funkciji ostaje do povratka u domovinu gdje u listopadu 2014. postaje predsjednik uprave J&T banke d.d. Varaždin (bivša Vaba d.d. banka). Uz poslove predsjednika uprave banke, kordinira i poslovanje izdavačkih kuća Novi list, u funkciji predsjednika Nadzornog odbora, te Glasa Istre u funkciji prokuriste. U prosincu 2018 imenovan je predsjednikom uprave Zvečeva.

Član Uprave

Krunoslav Alvir rođen je 30. siječnja 1974. godine u Bugojnom, u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu 1995. godine. Poslovnu karijeru započeo je 1998. godine u Alvitom d.o.o., na poziciji pomoćnika direktora za organizaciju međunarodnog prijevoza. 2002. godine dolazi u Zvečevo, te radi kao terenski komercijalist u zagrebačkoj regiji. Ubrzo postaje regionalni voditelj prodaje za zagrebačku regiju, a 2004. godine promaknut je u direktora nabave. U razdoblju od 2005. do 2008. godine gospodin Alvir predsjeda i Nadzornim odbora Zvečevo d.d., te je promaknut na poziciju komercijalnog direktora, a ubrzo zatim postaje i izvršni direktor za prodaju i marketing. Tu funkciju obnaša do 2012. godine, kada postaje član Uprave Zvečevo d.d.

Savjetnik Uprave

Dipl. ing. rudarstva Zdravko Alvir rođen je 27. rujna 1959. godine, u Bugojnom, u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Rudarsko – geološko – naftnom fakultetu 1984. godine.

Poslovnu karijeru započeo je 1984. godine kao pripravnik u Rudniku Željezne rude Radovan. Od 1986. do 1989. godini radi na poziciji rukovoditelja seperacije rude magnetita, a od 1990. godine obnaša funkciju rukovoditelja SZNR-a u rudniku lignita Gračanica. U jeku rata 1992. godine, pridružuje se HVO-u, gdje ostaje do 1995. godine, te iste godine postaje predstojnik odjela za obnovu i razvoj općine Uskoplje. Od 1996. godine pa sve do 2001. godine djeluje kao direktor tvrtke For.Coming d.o.o., a 2001. godine postaje predsjednik Uprave Zvečevo d.d., te tu funkciju obnaša do 2013. godine, kada postaje Prokurist Zvečevo d.d. Funkciju prokuriste obnaša do 02.09.2016. godine, kada je ponovno imenovan predsjednikom Uprave Zvečeva.